Modificare factură

Furnizor: EXFASHION BRANDING SRL
Client: Achizitii auto ilfov srl SRL
Nr.Crt. Produse/servicii
Descriere
U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: 

Informaţii e-factură

Serie Număr Data
Reprezentând  
  Suma