Modificare factură

Furnizor: Pop Maria Cristina Servicii II
Client: GECKO PROTECT SRL
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
2
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: Demo