Modificare factură

Date completate automat la emitere. Modifică setările.
Furnizor: EL DRAS SRL SRL
Client: Batanas
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: 
Serie Număr Data
Reprezentând  
  Suma