Modificare factură

Furnizor: KARMA MANSION SRL
Client: ALFA SRL
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: Demo
Serie Număr Data
Reprezentând  
  Suma