Modificare factură

Furnizor: CODECS MATERIALE SRL
Client: ART-MOOD S.R.L SRL
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: Demo