Modificare factură

Furnizor: SC BUBY-GARD SRL SRL
Client: MULTIGAMA SERVICE SRL
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
2
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: Demo