Modificare factură

» stornează factura 0771 din 20.08.2020
Furnizor: suport&administrare server II
Client: ARCA INVESTMENT SRL
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: Balla Peter