Modificare factură

Furnizor: CODECS SA
Client: Boci SRL SRL
Nr.Crt. Descriere U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare Cotă TVA Valoare TVA  
1
Observaţii  
  Subtotal
 
 
  Accize    
  Total  
Delegat: Raveca Georgica
Serie Număr Data
Reprezentând  
  Suma