Vizualizare factură » PRA 6 din 11.01.2019

  
Anulată
FURNIZOR: Bia Octavian Cernat PFA
CUI: 29827236
REG. COM.:
ADRESĂ: Str. Libertatii, Nr. 314, Alexandria, Teleorman
CONT:
BANCĂ:
CAPITAL SOCIAL:
FAX:

FACTURĂ

SERIA: PRA
NUMĂR: 6
DATA: 11.01.2019
DATA SCADENTĂ: 11.01.2019
AVIZ:
CLIENT: RANADAN MARIAN-CEZAR
CUI:
REG. COM.:
ADRESĂ: STR. 1MAI.NR.114, ALEXANDRIA, TELEORMAN
CONT:
BANCĂ:
NR. PRODUSE / SERVICII U.M. CANT. PREŢ
(fără TVA)
VALOARE TVA VALOARE TVA
- lei - - lei - % - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Studiu de insorire Buc. 1,00 500,00 500,00 0 0,00
OBSERVAŢII:
DELEGAT: GHEORGHE Ramadan
CI: TR574980
EMIS DE: SPCLEP ALEXANDRIA
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 11.01.2019
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
500,00
0,00
0,00
500,00 lei

Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.


Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid
Anulată
FURNIZOR: Bia Octavian Cernat PFA
CUI: 29827236
REG. COM.: 
ADRESĂ: Str. Libertatii, Nr. 314, Alexandria, Teleorman
CONT: 
BANCĂ: 
CAPITAL SOCIAL:  lei
Chitanţă
SERIA: PS
NUMĂR: 7
DATA: 11.01.2019
AM PRIMIT DE LA: RANADAN MARIAN-CEZAR  CUI:  REG. COM.: 
ADRESĂ: STR. 1MAI.NR.114, ALEXANDRIA, TELEORMAN
SUMA DE: 500,00 lei  (cincisutelei)
REPREZENTÂND: Contravaloare factura PRA 6 din 11.01.2019
Semnătura casierului
Chitanţă generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid