Profil

Prenume Prenumele care va fi folosit pe factură
Nume Numele care va fi folosit pe factură
Cod Numeric Personal Codul Numeric Personal care va fi folosit la completarea câmpurilor facturii
Carte de Identitate Seria şi numărul Cărţii de Identitate care vor fi folosite la completarea câmpurilor facturii Seria Numărul
Eliberat de Entitatea ce a eliberat Cartea de Identitate
Adresă de e-mail Adresa de e-mail folosită în aplicaţia Agraf.ro