Lista de chitanţe

Pentru o vizualizare sumară şi rapidă a chitanţelor tale din sistem, aplicaţia Agraf are o zonă de lucru de tip listă în care sunt enumerate toate chitanţele tale create. Aceasta este denumită “Listă chitanţe”.

Lista de chitanţe · Ghidul Agraf

Lista de chitanţe se accesează cu ajutorul butonului numit “Chitanţe” disponibil în meniul din partea stângă al ecranului.

Aici vei vedea o aranjare de tip tabel cu toate chitanţele tale şi cu toate statusurile lor. Mai jos ai o descriere a coloanelor tabelului de vizualizare al chitanţelor:

Data – În cazul chitanţelor cu statusul “Ciornă” reprezintă data creării, iar pentru celelalte două statusuri, “Emisă” şi “Anulată”, reprezintă data emiterii chitanţei respective.

Număr – Este numărul şi seria chitanţei respective, iar în cazul uneia cu statusul “Ciornă”, vei vedea doar seria, numărul urmând a fi adăugat în momentul emiterii ei.

Factură - Este numărul şi seria facturii căreia chitanţa îi este atribuită, iar în cazul facturilor cu statusul “Ciornă”, vei vedea doar seria, numărul urmând a fi adăugat în momentul emiterii facturii.

Numele clientului – Este numele clientului pentru care a fost facută chitanţa şi factura.

Detalii chitanţă – Datele de aici sunt preluate din câmpul “Reprezentând” care este disponibil pe chitanţă.

Total – Reprezintă totalul chitanţei.

Status – Arată statusul chitanţei în forma culorii lui, iar la trecerea mouse-ului peste culoare îţi va apărea şi un indiciu cu numele scris al statusului.

Instrumente rapide – În funcţie de status, sunt două grupuri de butoane care apar. Pentru statusul “Ciornă”, vor apărea butoanele de vizualizare şi editare ale chitanţei. Pentru statusurile “Emisă” şi “Anulată” vor apărea butoanele de vizualizare şi export ale chitanţei. Apăsarea unuia dintre ele te va duce în modul respectiv de lucru. Ca un ajutor la recunoaşterea lor, la trecerea mouse-ului peste butoane îţi va apărea un indiciu cu numele scris al butonului respectiv.

La sfârsitul listei de chitanţe vei găsi intrumentele de paginare, care în funcţie de setările lor, vor conţine mai multe pagini. Ele se pot modifica din setările utilizatorului accesibile din meniul din stânga al aplicaţiei. La trecerea mouse-ului peste butoane, îţi va apărea un indiciu cu numele sau descrierea butonului respectiv.

Foloseşte-o gratis

Convinge-te singur cât e de uşor să emiţi facturi online cu aplicaţia Agraf

Statusul unei chitanţe Vizualizarea unei chitanţe