Statusul facturii

Aplicaţia Agraf urmăreşte facturile intrate şi prelucrate în sistem după trei statusuri – ciornă, emisă şi anulată.

Statusul facturii · Ghidul Agraf

După creare, o factură va avea statusul de “Ciornă”, nu va avea număr de serie atribuit şi permite încă operarea de modificări asupra detaliilor ei. Statusul de “Ciornă” este reprezentat de culoarea galbenă.

După apăsarea butonului de emitere, factura va primi statusul de “Emisă”, data curentă şi numărul următor. Odată emisă nu va mai putea fi modificată sau ştearsă, doar anulată. Statusul de “Emisă” este reprezentat de culoarea verde.

În cazul în care vrei să renunţi la o factură emisă, vei putea să o faci doar anulând-o. Pentru a o anula, va trebui să intri în modul de vizualizare al facturii şi să apeşi butonul “Anulează”. Odată anulată, factura va primi statusul “Anulată”, nu va mai putea fi modificată sau ştearsă şi îşi va menţine numărul de serie iniţial. (Următoarea factură emisă, va primi următorul număr liber).

Pe o factură anulată va fi scris textul “Anulată” cu litere mari în diagonala ei, atât în modul de vizualizare cât şi în modul de exportare (factura în format PDF).

Statusul de “Anulată” este reprezentat de culoarea roşie.

Foloseşte-o gratis

Convinge-te singur cât e de uşor să emiţi facturi online cu aplicaţia Agraf

Numerotarea şi înserierea unei facturi Factura proforma