Termeni şi condiţii

Clientul poate instala şi utiliza programele agraf.ro numai dacă acceptă în prealabil următorii Termeni şi condiţii.

Geruto S.R.L., cu punct de lucru în Tg. Mureş, str. Tineretului nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J26/15/2004, CIF 16034573, adresă de contact: contact@geruto.ro prin Administrator, operatorul platformei agraf.ro, în calitate de Prestator,

şi

Utilizatorul, cu datele de identificare din platforma agraf.ro, au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Prestator şi trebuie acceptat înainte de utilizarea oricărui serviciu de pe site-ul agraf.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuţei Am luat la cunoştinţă Termenii şi condiţiile de utilizare a agraf.ro, reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Prestatorului în condiţiile stipulate de art. 9 din Legea comerţului electronic 365/2002. Bifarea căsuţei reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4, pct. 3, din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeaşi valoare cu o semnatură olografă, şi are valoarea unui consimţământ expres şi în ceea ce priveşte reglementările Regulamentului UE 679/2016, privind protecţia datelor cu caracter personal.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul aplicaţiei agraf.ro, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile agreate.

Utilizarea serviciilor agraf.ro

Pentru a utiliza unele dintre serviciile agraf.ro poate fi necesară crearea unui cont agraf.ro. Utilizatorul îşi poate crea propriul cont agraf.ro sau îi poate fi atribuit de către un administrator, cum ar fi angajatorul sau instituţia cu care colaborează. În cazul utilizării unui cont agraf.ro atribuit de către un administrator, se pot aplica termeni şi condiţii diferite sau suplimentare, iar administratorul poate avea dreptul să acceseze sau să dezactiveze contul.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor de acces pe acest site (parole şi nume de utilizator, precum şi orice alte modalităţi de autentificare şi accesare a serviciilor agraf.ro). Dacă a înstrăinat sau i-au fost sustrase prin orice modalitate datele de acces la cont, Utilizatorul va fi răspunzător de utilizarea acestora, indiferent dacă aceasta se face cu sau fără voia sa. Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru toate activităţile desfăşurate pe site-ul agraf.ro.

Utilizatorul va informa Prestatorul în cel mai scurt timp dacă află de vreo utilizare neautorizată a parolei sau a contului propriu.

Agraf.ro oferă doar serviciul de emitere a facturilor şi altor documente, în condiţiile legii. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru facturi sau alte documente emise sau tipărite de către Utilizator folosind acest serviciu. Serviciul nu poate fi folosit pentru emiterea de facturi pentru activităţi care ar însemna o încălcare a legii. Dacă se constată că Utilizatorul a folosit acest serviciu pentru activităţi care contravin legilor în vigoare, Prestatorul poate restricţiona accesul la acest serviciu.

Site-ul agraf.ro oferă şi posibilitatea accesării unui cont demo. În situaţia în care, cu ocazia accesării şi testării contului demo, Utilizatorul introduce date personale ale lui sau ale altor persoane, răspunde în întregime pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal, precum şi pentru salvarea acestora pe site-ul agraf.ro.

Din momentul creării unui cont pe site-ul agraf.ro, Utilizatorul va beneficia de gratuitate pentru un set de funcţionalităţi stabilite de către echipa de conducere a site-ului. Funcţionalităţile implementate contra cost vor putea fi achiziţionate după crearea contului gratuit. Preţurile şi condiţiile în care Utilizatorul va beneficia de serviciile contra cost vor fi specificate clar în dreptul acestora înainte de achiziţionarea lor.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la contul Utilizatorului în următoarele cazuri, prevăzute cu titlu exemplificativ:

  • încercarea de folosire în mod ilegal sau folosirea site-ului pentru scopuri ilegale prin emiterea de facturi false sau care nu respectă prevederile legale, despre care Prestatorul a luat la cunoştinţă prin orice mijloace;
  • încercarea de a ocoli sau ocolirea măsurilor de securitate ale site-ului, în scopul de a sustrage informaţii despre alţi utilizatori;
  • copierea sau încercarea de copiere a site-ului şi de reproducere în întregime sau în parte a acestuia, precum şi accesul neautorizat - inclusiv tentativa - pe serverele Prestatorului;
  • întreprinderea de acţiuni care afectează buna funcţionare a site-ului agraf.ro;
  • întreprinderea de alte acţiuni care pot fi considerate abuzuri de către Prestator.

Ca Utilizator al site-ului, veţi putea beneficia de serviciile sale online cu titlu gratuit sau în baza unui sistem de plată, pe bază de pachete sau abonamente, conform ofertei de servicii afişate pe site.

În cazul denunţării sau rezilierii unilaterale a contractului de către Prestator (ceea ce duce şi la închiderea contului Utilizatorului pe site-ul agraf.ro), contravaloarea perioadei rămase din abonament sau pachet se restituie, cu excepţia situaţiei în care motivul principal al terminării contractului îl reprezintă un abuz săvârşit de către Utilizator pe site-ul agraf.ro sau în legătură cu serviciile oferite de acesta.

Protejarea confidenţialităţii şi a drepturilor de autor

Utilizarea serviciilor oferite de Prestator prin intermediul agraf.ro nu oferă Utilizatorului niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului accesat. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze conţinutul din cadrul serviciilor oferite fără acordul expres, exprimat în scris de către reprezentanţii Prestatorului. Prevederile prezentului contract ”Termeni şi condiţii” nu oferă dreptul Utilizatorului de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul serviciilor, şi nici de a elimina, ascunde sau modifica vreo menţiune legală afişată în cadrul, sau împreună cu Seviciile.

Serviciile oferite de Prestator afişează şi conţinut care nu îi aparţine. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv entităţii care îl pune la dispoziţie, iar în situaţia în care reprezentanţii agraf.ro constată că acest conţinut încalcă legea sau politicile agraf.ro, pot refuza afişarea acestui conţinut.

Când un anumit serviciu necesită sau include programe software descărcabile, respectivul program software se poate actualiza automat pe dispozitivul Utilizatorului atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite servicii pot permite configurarea setărilor pentru actualizarea automată.

Agraf.ro oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat de Prestator ca parte a serviciilor. Această licenţă are unicul scop de a permite Utilizatorului să folosească şi să se bucure de beneficiile serviciilor, aşa cum sunt acestea furnizate de agraf.ro, în modul permis de prezentele condiţii. Utilizatorul nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Serviciilor şi a programelor software incluse; nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care a fost dat acordul expres al Prestatorului.

Responsabilitatea Prestatorului

Pentru buna funcţionare a site-ului precum şi pentru realizarea posibilităţii de a furniza o gamă largă de servicii, Prestatorul poate colabora şi cu terţi. Prin utilizarea site-ului şi a serviciilor sale Utilizatorul înţelege că Prestatorul nu răspunde de momentele de nefuncţionare sau de funcţionarea defectuoasă a sistemelor terţilor prin intermediul cărora se realizează serviciile ce necesită apelarea la aceştia, şi nici de alterarea, pierderea sau netransmiterea informaţiilor transmise prin intermediul acestora.

Deoarece identificarea utilizatorilor de Internet nu este posibilă, Prestatorul nu are obligaţia legală de a verifica informaţiile salvate sau furnizate pe site-ul agraf.ro de către utilizatorii acestuia şi nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de aceste informaţii. Utilizatorul a luat la cunoştiinţă şi este de acord cu faptul că este singurul responsabil pentru conţinutul informaţiilor salvate şi furnizate prin intermediul site-ului agraf.ro.

Utilizatorul declară că, în situaţia în care, pentru completarea actelor contabile pe care le accesează foloseşte date cu caracter personal ale altor persoane, răspunde pentru prelucrarea acestora, precum şi pentru obţinerea consimţământului persoanei de a prelucra şi de a salva pe site-ul agraf.ro datele personale ale acestor persoane.

Prin utilizarea serviciilor agraf.ro, Utilizatorul acceptă implicit Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului, şi declară că este de acord cu faptul că poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile întreprinse pe site, că va prelua integral responsabilitatea transmiterii lor şi exonerează Prestatorul de orice pretenţie, cerere de prejudiciu, daună sau altă modalitate de penalizare sau reparaţie, cerută de orice terţ, în legatură cu, sau datorată de trimiterea documentelor de către Utilizator prin site, utilizând serviciile agraf.ro. Utilizatorul este, în consecinţă, de acord să acorde reparaţiile şi despăgubirile suficiente aferente pentru orice prejudiciu sau cost solicitat de orice terţ de la Prestator, pricinuit de acţiunile sale prin intermediul agraf.ro.

Publicitate şi promoţii

Prestatorul poate derula în orice moment campanii de publicitate şi/sau promoţii în orice secţiune a site-ului agraf.ro. Campaniile şi promoţiile derulate de Prestator nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Spaţiile şi dimensiunea campaniilor publicitare şi promoţiilor pot fi schimbate oricând fără să necesite un anunţ prealabil.

Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoţiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de către Prestator.

Corespondenţa sau afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-urilor, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea Utilizatorului şi a acestor companii. Prestatorul nu este răspunzător şi nu va fi tras la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului.

Consideraţii finale

Documentele Termeni şi condiţii, contract, acte adiţionale şi anexe alcătuiesc întreg cadrul contractual de faţă şi înţelegerea părţilor, în conformitate cu subiectul înţelegerii şi înlocuiesc orice înţelegere, promisiune, ofertă, contract, garanţie, scrisă sau orală anterioară, dacă nu este menţionat altfel în mod expres.

Prestatorul poate modifica şi îmbunătăţi în mod constant Serviciile: poate adăuga sau elimina funcţionalităţi sau funcţii ale programelor agraf.ro; de asemenea, poate suspenda sau întrerupe complet furnizarea unui serviciu agraf.ro.

În cazul unei discrepanţe între prezenţii termeni şi condiţii şi termenii şi condiţiile suplimentare, vor prevala termenii şi condiţiile suplimentare.

Orice litigiu care apare între părţile prezentului contract este de competenţa instanţelor din România, respectiv de la sediul Prestatorului, şi acestui litigiu i se aplică legea română.

Prezenţii termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre agraf.ro şi Utilizator, fără a crea drepturi sau obligaţii faţă de terţi beneficiari.

Declaraţie de confidenţialitate

Prestatorul respectă datele personale ale vizitatorilor site-ului şi vă asigurăm că informaţiile personale furnizate sunt tratate în mod confidenţial. Datele personale sunt prelucrate în conformitate cu Legislaţia Europeană şi cea Română privind protecţia datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor

Dacă accesaţi site-ul agraf.ro, încheiaţi un contact prin acceptarea prezenţilor termeni şi condiţii, sau completaţi un formular de înregistrare pe site, sau dacă ne trimiteţi un e-mail, informaţiile pe care ni le trimiteţi, vor fi stocate pentru perioada necesară desfăşurării contractului, precum şi pentru perioada termenelor de prescripţie şi a termenelor legale de arhivare.

Site-ul păstrează o evidenţă a detaliilor generale ale vizitatorilor, ca de exemplu: adresa IP a computerului, numele de utilizator folosit, timpul de încărcare al datelor şi datele trimise de browser-ul unui vizitator, iar acest lucru este utilizat pentru analize statistice în legatură cu vizitele şi vizualizarea site-ului. Acest lucru permite Prestatorului să optimizeze operarea site-ului. Scopul este de a păstra datele anonime, cât mai mult posibil. Aceste date nu sunt transmise unei terţe parţi.

Actualizat în data de 12.02.2019